www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wskazania Nieba

Pan Jezus
Ja cały jestem dla was, ukochane owce Moje.
Pamiętajcie, jestem z wami po wszystkie dni wasze!
Zasłużcie tu, na ziemi, na oglądanie Mnie w Niebie!
Czyńcie miłość prawdziwą, tą, która jest ofiarna
i wszystkim miła!
Nie czyńcie nikomu krzywdy!
Patrzcie na innych, a później na siebie!
Sumienie wasze musi być kryształowe, byście żyli
w zgodzie z Bogiem. Ja te kryształy także omyję
i posklejam gdy trzeba, ale pamiętajcie – niech będą kryształowe!
To co przekazuję – to Moje Słowo prawdziwe!
Miłość niech zwie się miłością!
Ja w tym Słowie mieszkam jak w sercu, a gdy jest
w tej miłości waszej jakaś cząstka Mojej – to jest to
miłość prawdziwa. Jeżeli tej cząstki nie ma – nie
będzie to miłość, będzie to coś innego, egoistycznego.
Będzie to namiastka miłości ziemskiej, ale bez pierwiastka
duchowego. Miłość Moja uświęca was, słyszcie Mnie w Niej.
Jeśli nie słyszycie, to "to" nie zwie się miłością.