www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O Mirjan

Osoba świecka, Polka żyjąca w Krakowie, od kilkunastu lat otrzymuje objawienia prywatne. Przekaz przesłań poprzedzają trzy niezwykłe wydarzenia w jej życiu:1)

Najpierw następuje jej cudowne uzdrowienie za pośrednictwem Matki Bożej, którą ujrzała duchowo. Następnie, w jednym z krakowskich kościołów, usłyszała w duchu Pana Jezusa: Jestem ci łaskaw.

2)

Podczas pobytu w Australii zetknęła się z ‘Dzienniczkiem’ 
s. Faustyny Kowalskiej. Lektura ta wywarła na niej olbrzymie wrażenie. Po powrocie do kraju skierowała swe kroki do łagiewnickiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, gdzie ponownie usłyszała Słowa Pana: [...] Będziesz przyprowadzać dusze 
i ratować je przed zagładą, by nie utonęły w złym postępowaniu. Będziesz mówić o Mnie, o miłosiernym Sercu Moim. Od tego czasu towarzyszyło jej odczucie duchowego nacisku, by zapisywać usłyszane Słowa. Nie miała wtedy świadomości, że rozpoczyna w swym życiu nowy etap – duchowego powołania.

3)

Trzecim wydarzeniem było wysłanie jej przez Pana Jezusa do Matki Bożej na Jasną Górę. Tam nastąpiło wylanie szczególnych darów Ducha Świętego.

Od tego momentu, będąc w stałym kontakcie z Panem, otrzymuje przesłania.
W jednym z nich Pan Jezus nadał jej imię Mirjan, którego znaczenie jest bardzo wymowne.
Pan powiedział: ’Mirjan’ – imię twe! Odkryj w nim pokój i siłę ducha!
(Mir – pokój; Jan – siła ducha).


Inwestytura - Zmiana imienia przez Pana Boga- (Mirjan) - jest inwestyturą w tradycji biblijnej,
w związku z którą wybrany staje się założycielem instytucji Bożego pochodzenia,
przeznaczonej do jej uwiecznienia w historii, podnosząc ją do współpracy w Dziele Zbawienia dla wielkiej rzeszy ludzi.