www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intencje modlitewne

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki,
zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
( Mt 6,6)

Jeśli chcesz modlić się jak święty - módl się jak biedak.
(św. Bernadetta)

BÓG SŁYSZY NASZĄ MODLITWĘ

Napisz swoje intencje powierzając trudne sprawy, także informacje o wysłuchaniu, ew. świadectwa na adres:intencje@mirjan-milosierdzie.pl