www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Książki

Przedstawione Czytelnikowi pozycje wydawnicze to zapis osobistego objawienia osobie żyjącej, z misją rozprzestrzeniania go na cały świat. Pan powiedział do niej: ”Jestem twoim Bogiem, który wybrał ciebie do pewnych zadań na ziemi” Misja ta została jej określona w kolejnych przesłaniach jako zadania:

 • Będziesz Moją posłanniczką, orędowniczką, apostołką. Wspomagać będziesz Mnie na ziemi! …Daję ci Moje posłannictwo Słowa Mego, byś z Nim poszła do ludu Mego i by Mnie w Nim rozpoznali i słyszeli jak przemawiam z Miłosierdzia Swego. Moje Plany spełniać się mają przez ciebie! Ty Mi służysz i prowadzisz innych. Ja ci dyktuję, byś pilnie pisała nie zważając na nic i na nikogo! To Ja prowadzę twą rękę i Ja kieruję twym czasem. Słuchaj, pisz, notuj, bo potrzebne będzie do wydania książki. a przez nią poznają Słowo Moje i olśnieni będą…
 • Ja będę mówić przez ciebie, do ciebie i innych. Ty to będziesz przekazywać tym, do których będzie to skierowane Rozpoznają Słowo Moje tylko ci, którzy są Moi. Chcę mówić do wszystkich, będę mówił do ich serc.
 • Słowo twoje - to Słowo ode Mnie. Nie bój się ich wymawiać, jeśli przyjdą dla innych. Odważnie mów!
 • Jesteś tak malutka jak kruszynka – okruszek i tak słaba, bo ktoś mógłby nadeptać, ale Ja ten okruszek podniosłem i dałem mu siłę Moją, by nakarmił innych Moim pokarmem – Moją Miłością i Miłosierdziem. Pokarm twój - Moje Miłosierdzie i ty dzielisz się Nim z innymi!
 • Działaj w darze misji dusz. [One] są kierowane do ciebie, abyś je wspomogła i wskazała drogę. Ja czynię ich przemianę. Daję moc przemie-nienia duchowego i fizycznego, by dusza wróciła do Mnie, poznała i pojęła Moją Moc Najświętszą!
 • Przyprowadzaj! Taka twoja rola i zadanie. To, co daję tobie – daję też innym przez ciebie, byś innych doprowadzała do Mnie. Ty będziesz otwierać ich serca a Ja czynię resztę! Klucze od dawna darowane tobie. Niech proszą przez ciebie, a Ja będę wysłuchiwać twe prośby. Tylko przez ciebie wysłucham, bo inaczej musieliby wiele i długo wypraszać…
 • Prowadź innych, a Ja prowadzę ciebie i tych, których kieruję do ciebie, bo przez ciebie będzie przekazywana Moja iskra Miłości, by zapaliła się w płomień Miłości, który ty nosisz w swym sercu ode Mnie.
 • Będziesz pomocą w uświęcaniu dusz zagubionych. Ja ich wysyłam do ciebie, byś ich ścieżki prostowała i dawała Moją Radość, koiła ich smutek swym uśmiechem ode Mnie. Będę przysyłał coraz bardziej zaniedbanych duchowo. Oni będą przychodzić do ciebie, aż stanie się tłumnie. Nie odrzucaj nikogo, nikomu nie odmawiaj, zapraszaj do Mnie, mów o Mnie, uwielbiaj Mnie, a owoc będzie słodki i dojrzały. Ja go zbiorę dla Siebie i znów przekażę innym...
 • Bezustanne są twe ofiary. Miłosierne serce twoje, tak Memu oddane, działa przemiany w sercach ludzi tych, którzy przysyłani są do ciebie przeze Mnie! Ty to czynisz Moją Mocą i w Moim Duchu!
 • Z miłosiernego twego serca Pan Bóg uczynił na ziemi Swój przybytek dla nieszczęśliwych i zagubionych, którzy nie mogą odnaleźć Pana swego i Jego Miłosierdzia!
 • Dałem ci Moją Miłość i siłę uzdrowienia płynącą z Mego Miłosierdzia poprzez Rany i Krew Moją Najświętszą. Dlatego tę moc dostajesz, byś innych wspomagała, a zło będzie uchodziło, będziesz czynić uwolnienia. To twoje zadanie! Uzdrawiaj Moją Mocą i mów o Mnie! Dam ci moc słowa i moc ducha, byś nie upadała w swej słabości!
 • Ty Mnie noś i dawaj ulgę. Uwielbiaj Mnie! Ty jesteś Mi tą Weroniką, ocierającą twarz Mą udręczoną, byś rozdawała chusty z Mym Obliczem Świętym dla tych, którym pragnę ofiarować Siebie.
 • Radość przekazuję w serce twoje, abyś uniesiona radością z Mego Serca, dawała czynnie radość innym, aby otrzymywali ten pierwiastek wyciągnięty z Mej Miłości a twojej. Ten pierwiastek radości ma wszelkie atuty Mego miłosiernego Serca, bo mieszka w Nim to, co najpiękniejsze i do rozdawania innym.
 • Dobro, Pokój, Miłość zanosić będziesz tym, którzy tego nie znają.
 • …byś budowała gmach Miłości Bożej Miłosierdzia Pana, który budujesz a Pan to projektuje. Tych, którzy w nim zamieszkają, Pan obejmie Swym władaniem. Bez ciebie na ziemi nie mogłaby być rozpoczęta budowa tego gmachu!
 • Będziesz czynić cuda, bo Ja tego chcę, byś Mnie w nich pokazywała! Poprzez te cudowne wydarzenia ludzie ujrzą Me działanie, a serca i dusze otwierać będą!
 • Wysyłać będę ciebie tam, gdzie uznam, że być musisz, bo czynić będziesz Moje uzdrowienia!
 • Tobie daję teraz zapowiedź o zadaniach dla narodu! Jestem (św. Jadwiga królowa) przysłana tobie dla pomocy narodowi memu! Będziesz mogła przekazywać moje słowa dla wszystkich, którzy mają otwarte serca, …by czyniły się przemiany ducha w każdym mieszkańcu ziemi, w każdej duszy z tej wspólnoty duchowej, rodzinnej, którą nazywacie Polską! To będzie owocowało w Dziele Zbawienia świata a w narodzie, który wybrany i ukochany. Czyń i wołaj, wołaj też ze mną! Prośby Nieba i prośby Ziemi połączone - zostają wysłuchane!
  Powoli będę dawał ci zadania, ty to wszystko wykonasz, bo dam ci Moc Moją i siły do tego. Służysz Mnie i światu. Jesteś namnożonym chlebem z okruszka. To, co daję tobie – daję też innym przez ciebie, byś innych doprowadzała do Mnie. Pragnę ich! Ty będziesz otwierać ich serca a Ja czynię resztę! Do nich nie mogę dotrzeć, ale ty dotrzesz, bo daję ci Moją Moc Słowa i Ducha. Ty otrzymując, bierzesz dla siebie, ale przede wszystkim oddajesz innym dzieląc się!
  Daruj Mi swój czas, bo on nie jest już twój, on jest Mój i innych, których wiodę do Siebie. Nie dziw się niczemu, co z tobą czynię, bo to wszystko jest ode Mnie, przeze Mnie i dla ciebie oraz innych. Ja, Jezus Chrystus, cię prowadzę! Dam ci wszystko – pewność w działaniu, siłę przetrwania i radość. Kochaj Mnie tak, jak to robisz! Ty nic nie ukrywasz i wszystko Mi mówisz! Twoje myśli, serce, czyny - Moje są! Ty tak bardzo jesteś „plastyczna” w Moim wychowywaniu ciebie, że przerosłaś w tym doświadczone duchowo osoby! Nie każdy jest tak otwarty dla Mnie jak ty, do której nawet mówić mogę, nawet ukazać się. Jesteś chroniona wielce i strzeżona dla Mych celów! Opiekuje się tobą Dwór Mój Niebieski. Ciebie [jako oblubienicę] prowadzę do Ojca Mego! jestem z tobą po wszystkie dni twoje tu, na ziemi, a potem wezmę cię do Siebie, abyś nadal Mi służyła, ale inaczej niż dotychczas. Matka Najświętsza ofiarowuje ci Swoją opiekę a Duch Święty - Swoje światło i dary. Siostra Faustyna ciebie wiedzie! Ona odegrała dużą rolę w twoim życiu. Przywiodła cię prosto do Mojego Miłosierdzia! Ona wspomaga to Dzieło Moje! Współpracuj z nią w Mym Dziele.

  Liczba przesłań stale wzrasta, jest niespotykana w przypadku prywatnych objawień. Przesłania sukcesywnie były coraz częstsze i dłuż-sze. Są przekazywane do chwili obecnej a zapowiedziane, że będą do momentu odejścia Mirjan do Pana.
  W kolejnym roku przekazu Pan zlecił Mirjan zebrania otrzymywanych przesłań i wydania ich w formie książki. Tak też powstały dwie pozycje o nadanym przez Pana tytule

 • ‘BÓG RADUJE SIĘ TOBĄ’ (trzytomowa od początku do 2009 r.) oraz
 • ‘BÓG WDZIĘCZNY TOBIE’, (zawierająca przesłania od 2010r.) czyli dialog Boga z człowiekiem.
  Motto: Jestem z wami.

 • Tematyka książek jest bardzo zróżnicowana. Zróżnicowani są też Nadawcy i odbiorcy. Ze względu na obszerność przesłań, przy akceptacji Pana postanowiono wydać je w mniejszych jednostkach - zeszytów. Z całości książek wyodrębniono więc szereg zagadnień, każdemu poświęcając oddzielny zeszyt.
  W jednym z przekazów z 2003 r. autorka dostała od Pana imię ‘Mirjan’, z wyjaśnieniem jego znaczenia: ‘Mirjan’ – imię twe! Odkryj w nim pokój i siłę ducha! (Mir – pokój; Jan – siła ducha). Stąd też zostało ono podane w autorstwie wydawanych pozycji.
  Do chwili obecnej Mirjan otrzymała przeszło 1077 przesłań (nie wliczając tych niezapisanych). Mają one napływać do końca jej ziemskiego życia, jak było jej zapowiedziane. Pierwszy raz słyszała Pana w 1990 roku. Na początku miejscem przekazów były różne świątynie a zwłaszcza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie i Katedra Wawelska. Następnie przesłania otrzymywała w rożnych miejscach swojego pobytu w Polsce, a także poza jej granicami. Część z nich otrzymywała w trakcie spotkań modlitewnych grupy osób, z których wywodzi się Koło Miłości Miłosiernej. Tematyka problemów, które były przekazywane przez Nadawcę, była bardzo różnorodna. Przesłania w pierwszej fazie dotyczyły Mirjan i jej bliskich, a następnie obejmowały inne osoby: pojedynczych adresatów lub całych grup: duchownych i świeckich. Do chwili obecnej przemawiało do Mirjan 31 Nadawców: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, Matka Boża, święci, błogosławieni, słudzy Boży i osoby, które przeszły już do życia wiecznego, a związane z Mirjan więzami krwi lub poznane w trakcie ich życia ziemskiego.
  Do końca 2009 r. zostało zamieszczonych 968 przesłań w książce pt.
  ‘BÓG RADUJE SIĘ TOBĄ’
 • I tom obejmuje lata od 1990 (początek objawień) do 1999r.
 • II tom obejmuje lata od 2000 do 2005 r.
 • III tom obejmuje lata od 2006 do 2009r.
 • i ‘BÓG WDZIĘCZNY TOBIE’, obejmujący lata od 2010r. do chwili obecnej.