www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

‘BÓG WDZIĘCZNY TOBIE’


Książka ta zawiera 125 przesłań. Słowa były przekazywane przez: Boga Ojca (10 razy), Pana Jezusa (93 razy), Matkę Bożą (10 razy), św. Jadwigę królową (3 razy), św. s. Faustynę (1 raz), św. o. Pio (3 razy), św. Gerarda Majellę (1 raz), Anioła Fideliusa (2 razy), Rodziców Mirjan (1 raz), śp. Ojca Św. Jana Pawła II (1 raz), bł. Ojca Św. Jana Pawła II (1 raz), śp. Fryderyka Chopina (2 raz).


w 2010 r. – przesłania do M. były przekazywane 62 razy
w 2011 r. – przesłania do M. były przekazywane 50 razy


W roku 2010 M. Słowa były przekazywane przez: Boga Ojca (7 raz), Pana Jezusa (39 razy), Matkę Bożą (7 razy), Anioła Pomocnego KMM (2 razy), św. s. Faustynę (1 raz), św. Jadwigę królową (2 razy), św. o. Pio (1 raz), św. Gerarda Maiellę (1 raz), śp. Rodziców M. (1 raz), śp. Fryderyka Chopina (1 raz)


W roku 2011 M. Słowa były przekazywane przez: Boga Ojca (2 raz), Pana Jezusa (43 razy), Matkę Bożą (3 razy), Anioła Pomocnego Fideliusa (1 raz), św. Jadwigę królową (1 raz), św. o. Pio (2 razy), sł. B. Ojca Świętego Jana Pawła II (1 raz), bł. Ojca Świętego Jana Pawła II (1 raz),